İş Hukuku

İş Hukukundan Kaynaklanan Davalar,

 • İşçilik Hak ve Alacaklarından Kaynaklanan Her türlü Alacak ve Tazminat Davaları ,
 • İş Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • İş Sözleşmeleri Ve Iş Tüzüklerini Düzenlemek ,
 • İş Kurumları Ve Kuruluşları Nezdinde Gerekli İşlemleri Takip Etmek Ve Sonuçlandırmak,
 • İş Güvenliği,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Ayrımcılık ve taciz,
 • Disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak.
Scroll to Top