Gayrimenkul Hukuku

KBS Hukuk Bürosu yalnızca Ankara sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
  • Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi.
  • Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
  • İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
  • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri
Scroll to Top