Ceza Hukuku

Ceza  Hukukunun işlevi, tüm hukuk kurallarında olduğu gibi, öncelikle toplumun düzenini sağlamak ve bireylerin ilişkilerini düzenlemektedir. Ceza Hukukunun bu işlevini gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan temel araç, ceza yasalarıdır. Bu açıdan ceza hukuku, yasaklanan davranışları yapmaktan kaçınmayan veya yapılması gerekenleri yapmayan bireylerin cezalandırılması işlevini gördüğü kadar;  bireylerin yasak alanlarının belirlenmesinde onların haklarını koruyan bir işleve de sahiptir. Ceza hukukunun genel ilkeleri olan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ile çağdaş ceza hukukunda subjektif sorumluluğun esas olması dolayısıyla önem kazanan “kusur ilkesi”, toplumu bu anlamda korumaya yönelik ilkelerdir.

Scroll to Top