Ceza Hukuku

Ceza hukukunun işlevi, tüm hukuk kurallarında olduğu gibi, öncelikle toplumun düzenini sağlamak ve bireylerin ilişkilerini düzenlemektedir. Bunun gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan temel araç, ceza yasalarıdır. Bu açıdan ceza hukuku, yasaklanan davranışları yapan veya yapılması gerekenleri yapmayan bireylerin cezalandırılmasını sağlar. Ayrıca bireylerin yasak alanlarının belirlenmesinde onların haklarını korur. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ve çağdaş ceza hukukunda subjektif sorumluluğun esas olması dolayısıyla önem kazanan “kusur ilkesi”, ceza hukukunun toplumu bu anlamda korumaya yönelik genel ilkeleridir.

Scroll to Top