Gayrimenkul Hukuku

 

KBS Hukuk Bürosu yalnızca Ankara sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, gayrimenkul avukatı ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

– Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi

– Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi.

– Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri

– İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi

– Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri

– Yabancıların mülk edinmesi işlemleri